Uvedba novih virov v sistem poslovne inteligence in podatkovnega skladišča javne uprave Slovenije

Sistem poslovne inteligence in podatkovnega skladišča imenovan Skrinja, ki je v lasti in upravljanju Ministrstva za digitalno preobrazbo, je obrnil nov list v svojem razvoju. Konzorcij ponudnikov smo z ministrstvom podpisali novo krovno pogodbo za uvedbo novih podatkovnih virov iz različnih državnih organov v skupno analitiko za podporo odločanju.

Sistem Skrinja je uporabnikom državne uprave namenjena kot horizontalna storitev. Trenutno že vključuje plače javnih uslužbencev javnega sektorja, podatke javnih naročil, ter skupne sistemske šifrante. Kot potrjujejo na ministrstvu, uporabniki že sedaj lahko interaktivno pregledujejo in obdelujejo podatke v realnem času z učinkovitimi vizualizacijami ter tako dolgoročno vplivajo na boljši izkoristek obstoječih kadrov, kakovostnejše načrtovanje in odločanje.

V nadaljevanju izvedbe sledi uvedba vira upravnih postopkov ter številnih novih podatkovnih virov iz različnih državnih organov.

Več o Skrinji na povezavi: https://nio.gov.si/nio/asset/poslovna+inteligenca+skrinja