Za uspešno poslovanje moramo vsak dan vedeti več!

Stopite v stik z nami

Poslovna analitika

Podjetja se vsakodnevno srečujejo s težavo, kako povezati številne in raznolike vire podatkov v enotno oblikovane, uporabne in pravočasne informacije, kako najbolje planirati obseg poslovanja glede na razmere na trgu in kako čim bolj dobičkonosno upravljati z podjetjem. V Gori nudimo ustrezne rešitve in pokrivamo vsa področja z lastnimi in partnerskimi produkti podjetja Oracle.

Rešitve za poslovno analitiko Business Intelligence (BI) sestavljajo orodja, ki dragocene podatke, pridobljene iz različnih virov, pripeljejo v podatkovno skladišče (DWH), podatke prečistijo in konsolidirajo na skupni, enotni nivo. Med podatki se oblikujejo nove povezave v obliki dimenzij ter hierarhij in z njimi povezano globinjenje po podatkih, po katerih je mogoče podatke preko spletnega vmesnika pregledovati v obliki poročil in analiz.

Poslovna analitika BI omogoča številne možnosti uporabe različnim tipom uporabnikov. Poslovni analitiki lahko neomejeno raziskujejo podatke in jih ad-hoc pripravlajo v različnih kombinacijah za različne namene, ki jih potrebujejo sami ali jih pripravljajo za potrebe druge službe v podjetjih. Poslovna alitika  je namenjena tudi tistim uporabnikom, ki dnevno, tedensko  ali mesečno potrebujejo enak nabor informacij, in jih na enostaven način dobijo avtomstako dostavljene na oglasnih deskah (angl. dashbords). Na ta način se informacije posredujejo vodstvu, upravi ali drugim vodjem ali ostalim uporabnikom, ki te informacije stalno potrebujejo pri svojem del. Prav tako pa orodje (CUBISS) omogoča avtomatsko naročanje in pripravo rednih poročil, ki jih različni uporabniki dnevno potrebujejo v različnih formatih (pdf, Word, Excel).

Podatkovna skladišča Oracle DWH

Visoka zmogljivost in prilagodljivost podatkovnega skladišča.

Poslovno obveščanje Oracle BI

Priprava poročil in analiz še nikoli ni bila tako preprosta.

CUBISS – Centralno poročanje

Vse ključne informacije o vedenju strank in trendih vašega poslovanja na enem mestu.

CUBISS – Rešitev za avtocentre

Koncept 360-stopinjski pogled vam omogoča večjo interakcijo z vašimi strankami.