Partnerji

Gora je s strani Oracle Slovenija prepoznana kot eden izmed pomembnejših partnerjev, ki svoje rešitve ponuja predvsem finančni sferi.Z vlaganjem v znanje in izpeljanimi projekti smo dosegli specializacijo za področje BI, za področje podatkovnih baz ter Application Development Framework (ADF). Z razvojem in implementacijo na področjih podatkovnih baz in DWH, razvojem lastnih aplikacij ter s trženjem rešitev za finančno analiziranje in poročanje pa svoje sodelovanje z Oracle vsako leto še nadgrajujemo.

Dolgoletna partnerska pogodba s podjetjem IBM Slovenija Gori predstavlja predvsem velik vir znanja na področju strojne sistemske in aplikativno razvojne programske opreme.

Gori kot partnerju in Gorinim potencialnim naročnikom partnerska povezava z IBM Slovenija pomeni skrajšanje časa pri postavitvi arhitektur in s tem tudi skupno iskanje optimalne rešitve za končnega naročnika.

>

Dolgoletno partnerstvo z ZIM CORPORATION CANADA je predvsem plod lastnega dolgoletnega razvoja integralnega bančnega informacijskega sistema OMEGA.

OMEGA je izdelana na objektno-relacijski bazi podatkov ZIM s pripadajočim razvojnim okoljem.

Sodelovanje v Microsoft Partner programu Gori omogoča stik s strokovnjaki Microsoft-a in z ostalimi ponudniki storitev. Gora zanesljivo in varno zagotavlja SaaS rešitve v oblaku MS Azure.

Efcom gmbh je prepoznal naše dolgoletne izkušnje in strokovnost pri IT rešitvah na področju bančništva ter nam zaupal ekskluzivno zastopanje rešitev za faktoring na področju držav bivše Jugoslavije.

Gora kot partner skrbi za podporo pri implementaciji in vzdrževanju produkta ef3premium ter je del implementacijskega tima spletnega portala za stranke efOnline.