Visoka zmogljivost in prilagodljivost v nadgradnji vaših podatkov

 

Podatkovna skladišča Oracle DWH


Podatkovna skladišča so s svojimi strukturami in procesi prirejena za podporo poslovni analitiki in so oblikovana za kompleksna povpraševanja, ki jih izvajajo sistemi poslovne inteligence.

V podatkovnem skladišču se zbirajo podatki iz transakcijskih sistemov in drugih zunanjih virov. S tem, ko so podatki ločeni od izvornih sistemov, njihova obdelava ne obremenjuje teh sistemov in ne ogroža njihove stabilnosti, prav tako pa se podatki pred zapisom v podatkovno skladišče prečistijo in združijo. Vse to omogoča poslovnim uporabnikom celovit pregled nad poslovanjem na podlagi kvalitetnih podatkov in s tem omogoča sprejemanje kvalitetnih odločitev.

 

Lastnosti podatkovnega skladišča Oracle

Enoten podatkovni model, kar olajša vpogled nad celotno sliko poslovanja podjetja.

Centralizirani in združeni podatki na enem mestu.

Prečiščena baza podatkov, za izvedbo tehnične in vsebinske verifikacije.

Vsebuje zgodovino podatkov v izvornih sistemih.

Namenjen obdelavi velike količine podatkov.

Razbremeni transakcijske sisteme in omogoči hitrejše delovanje pregleda podatkov.

Gora sodeluje v vseh fazah izgradnje podatkovnega skladišča:

  • Analizi ter zajemu podatkov iz različnih virov podatkov, kot so razne analitične aplikacije ali druge podatkovne zbirke.  Podpiramo prevzem podatkov iz heterogenih virov kot so relacijske podatkovne baze različnih proizvajalcev (Oracle, IBM, Microsoft) ali datoteke (Flat files, XLS, XML itn.) Prevzem podatkov se izvaja na dnevni osnovi z minimalnim časom obremenitve izvornih sistemov. Prevzem podatkov se izvaja na na najnižjem nivoju podrobnosti (možnost podrobnega analiziranja poslovanja);
  • Oblikovanju in postavitvi ETL sistema za prevzem, integracijo, prečiščevanje ter kontrolo podatkov;
  • Arhitekturni zasnovi, dizajnu in izdelavi modelov, ki se polnijo s pomočjo ETL postopkov. Pri polnjenju dimenzijskih modelov v preddefiniranih podatkovnih področjih se izvede dodatna grupiranja, denormalizacije in obdelave podatkov. Pripravi se optimizacija dimenzijskih modelov,  oblikuje materializirane vpoglede in caching opcije orodij.

Prava vrednost združenih podatkov v podatkovnem skladišču se pridobi z nadgradnjo s poročilnim ali analitičnim delom rešitve CUBISS ali rešitvijo Oracle BI. Podatkovno skladišče je tudi osnova za nadaljnje planiranje, napovedovanje ali poročanje znotraj posameznega podjetja ali zakonsko poročanje.