CORE bančni sistem, ki je optimiziran za izkoriščanje novih tehnologij, novih pristopov upravljanja aplikacij

ter enostavno podpre naraščajoče zahteve in pričakovanja trga pri bančnem poslovanju.

 

Pametnejše bančne rešitve

 

UPRAVLJANJE PRODUKTOV

 

 • Oblikujte, razširite in povečajte obseg ponudb

            Pospešite čas trženja in učinkovito pripravljajte prilagojene ponudbe.

 • Celovit portfelj produktov

            Hitro uvedite in upravljajte vrsto produktov depozitnih vlogah, posojilih in mikrovertikalah, kot so mikrofinanciranje in finančna vključenost.

 • Centralizirana administracija produktov

            Preprosto upravljajte velik obseg produktov in ponudb ter učinkovito razširjajte celotno bančno podjetje.

 • Obsežna parametrizacija, več lokalizacij

            Oblikujte in prilagodite produkte in ponudbe po meri za stranke in trge.

 • Cene na podlagi odnosov

            Uveljavite prilagojene in privlačne cenovne možnosti za produkte in ponudbe.

 

POSLOVNA AGILNOST

 

 • Prilagodite se razvijajoči se poslovni dinamiki

            Izkoristite razvijajoče se potrebe strank in poslovne zahteve.

 • Vnaprej določen in nastavljiv potek dela

            Hitro uveljavite ali prilagodite procese, da so usklajeni z razvijajočimi se zahtevami in priložnostmi.

 • Razširljiva poslovna logika

            Preprosto se prilagodite različnim potrebam strank ter poslovnim in zakonodajnim zahtevam.

 • Celoviti vpogledi

            Izboljšajte operativno odločanje z vpogledi na ravni stranke, poslovalnice, tipa posla ali na nivoju celotne banke.

 

POVEZLJIVOST

 

 • Odprite banko novim priložnostim

            Poenostavite interoperabilnost in povezljivost znotraj banke ter navzven s partnerji in drugimi poslovnimi sistemi.

 • Eksternalizirane poslovne storitve

            Ustvarjajte inovativne produkte in storitve ter razširite njihovo distribucijo in ponudbo.

 • 1600+ REST API knjižnic

            Poenostavite in pospešite varne integracije s podjetji tretjih oseb, vrednostnimi verigami in poslovnimi sistemi.

 • Integracijsko vozlišče

            Racionalizirajte in poenostavite integracijo z drugimi sistemi v banki.

 • Skladnost s standardi SAML 2.0, ISO 20022 in REST/XML/ASCII

            Pospešite učinkovite integracije z arhitekturo, ki temelji na standardih.

 

UČINKOVITOST IN USPEŠNOST

 

 • Izkoristite vgrajene inovacije za izboljšanje delovanja in učinkovitosti

           Optimizirajte bančne operacije, znižajte stroške in raziščite nove modele poslovanja.

 • Več subjektov, več najemov, več držav

           Spodbujajte operativno prilagodljivosti v banki in podružnicah v drugih geografskih območjih.

 • Odprta arhitektura

            Učinkovito razširite, diverzificirajte in povečajte poslovna področja in operacije.

 • Out-of-the-box skladnost in lokalizacije

            Poenostavite skladnost z globalnimi, regionalnimi ali posebnimi predpisi in zahtevami, ki veljajo za posamezne države.

VEČ:

Core Banking Made for Tomorrow—Oracle FLEXCUBE

Oracle FLEXCUBE Universal Banking

 

Enoten sistem zasnovan off-the shelf za celovito zmogljivost vseh bančnih funkcij.

Več o modulih:

UPORABNIŠKA NAVODILA