Moderno CORE bančno poslovanje z Oracle FLEXCUBE

 

 

CORE bančni sistem, ki je optimiziran za izkoriščanje novih tehnologij, novih pristopov upravljanja aplikacij

ter enostavno podpre naraščajoče zahteve in pričakovanja trga pri bančnem poslovanju.

 

Pametnejše bančne rešitve

 

UPRAVLJANJE PRODUKTOV

 

 • Oblikujte, razširite in povečajte obseg ponudb

Pospešite čas trženja in učinkovito pripravljajte prilagojene ponudbe.

 • Celovit portfelj produktov

Hitro uvedite in upravljajte vrsto produktov depozitnih vlogah, posojilih in mikrovertikalah, kot so mikrofinanciranje in finančna vključenost.

 • Centralizirana administracija produktov

Preprosto upravljajte velik obseg produktov in ponudb ter učinkovito razširjajte celotno bančno podjetje.

 • Obsežna parametrizacija, več lokalizacij

Oblikujte in prilagodite produkte in ponudbe po meri za stranke in trge.

 • Cene na podlagi odnosov

Uveljavite prilagojene in privlačne cenovne možnosti za produkte in ponudbe.

 

POSLOVNA AGILNOST

 

 • Prilagodite se razvijajoči se poslovni dinamiki

Izkoristite razvijajoče se potrebe strank in poslovne zahteve.

 • Vnaprej določen in nastavljiv potek dela

Hitro uveljavite ali prilagodite procese, da so usklajeni z razvijajočimi se zahtevami in priložnostmi.

 • Razširljiva poslovna logika

Preprosto se prilagodite različnim potrebam strank ter poslovnim in zakonodajnim zahtevam.

 • Celoviti vpogledi

Izboljšajte operativno odločanje z vpogledi na ravni stranke, poslovalnice, tipa posla ali na nivoju celotne banke.

 

POVEZLJIVOST

 

 • Odprite banko novim priložnostim

Poenostavite interoperabilnost in povezljivost znotraj banke ter navzven s partnerji in drugimi poslovnimi sistemi.

 • Eksternalizirane poslovne storitve

Ustvarjajte inovativne produkte in storitve ter razširite njihovo distribucijo in ponudbo.

 • 1600+ REST API knjižnic

Poenostavite in pospešite varne integracije s podjetji tretjih oseb, vrednostnimi verigami in poslovnimi sistemi.

 • Integracijsko vozlišče

Racionalizirajte in poenostavite integracijo z drugimi sistemi v banki.

 • Skladnost s standardi SAML 2.0, ISO 20022 in REST/XML/ASCII

Pospešite učinkovite integracije z arhitekturo, ki temelji na standardih.

 

UČINKOVITOST IN USPEŠNOST

 

 • Izkoristite vgrajene inovacije za izboljšanje delovanja in učinkovitosti

Optimizirajte bančne operacije, znižajte stroške in raziščite nove modele poslovanja.

 • Več subjektov, več najemov, več držav

Spodbujajte operativno prilagodljivosti v banki in podružnicah v drugih geografskih območjih.

 • Odprta arhitektura

Učinkovito razširite, diverzificirajte in povečajte poslovna področja in operacije.

 • Out-of-the-box skladnost in lokalizacije

Poenostavite skladnost z globalnimi, regionalnimi ali posebnimi predpisi in zahtevami, ki veljajo za posamezne države.

VEČ:

Core Banking Made for Tomorrow—Oracle FLEXCUBE

Oracle FLEXCUBE Universal Banking

 

Enoten sistem zasnovan off-the shelf za celovito zmogljivost vseh bančnih funkcij.

Več o modulih:

UPORABNIŠKA NAVODILA