30+ let tradicije, znanja, kakovosti in zaupanja

 

V podjetju Gora d.o.o., Ljubljana se že več kot 30 let ukvarjamo s povezovanjem financ in tehnologije ter smo zanesljiv partner na področju informacijskih tehnologij, še posebej na področju bančnih in finančnih storitev. Razumemo finančno poslovanje, se zavedamo vrednosti informacij, ki se dnevno ustvarjajo in beležijo v informacijskih sistemih. Našim strankam omogočamo, da z ustreznimi IT rešitvami povečajo svojo stroškovno učinkovitost in ostanejo v koraku s trendi v informacijski tehnologiji.


Za bančne in finančne institucije razvijamo informacijski core bančni sistem jOmega, ki celovito podpira transakcijsko poslovanje banke, na vseh segmentih njenega delovanja. Ukvarjamo se z načrtovanjem in izgradnjo podatkovnih skladišč ter odlično obvladujemo analiziranje in poročanje s pomočjo orodij poslovne inteligence. S pomočjo lastnega razvitega produkta Cubiss, lahko strankam ponudimo rešitev, ki s podatkovnim skladiščem in orodjem BI, zagotavlja odlično analitično podatkovno osnovo za področje CRM, prodaje in marketinga, ter osnovo za obvezno regulatorno in interno poročanje v bankah.

Razvijamo rešitev za podporo procesom notranje revizije iAudit.

V sodelovanju z nemškim partnerjem Efcom svetujemo pri izbiri, oblikovanju ter implementaciji faktoring rešitve ef3premium, ki nudi učinkovite ter varne obdelave podatkov in ustreza mednarodnim faktoring standardom.

Svoje bogato poslovno znanje in izkušnje smo z leti razširili na izgradnjo in podporo različnih informacijskih sistemov v gospodarstvu in javni upravi, kjer je poleg zanesljivosti potrebna visoka stopnja varnosti rešitev.

Kot partner podjetja Oracle izvajamo lokalizacijo in implementacijo globalnih IT rešitev v okolje naročnika. Specializirani smo za application Development Framework ADF in Business Intelligence BI.

Lasten razvoj, izvajanje najzahtevnejših projektov, uporaba najnovejših tehnologij in strokovna usposobljenost zaposlenih zagotavljajo hiter odziv in prilagodljivost glede na potrebe strank ter zahtev trga.

Pri svojem delu delujemo skladno s mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001 ter standardom varovanja informacij ISO/IEC 27001. Pri razvoju rešitev sodelujejo z močnimi partnerji, kot so Oracle, IBM in Microsoft.

 

VIZIJA

Želimo biti prepoznavno in zaupanja vredno slovensko podjetje s kvalitetnimi in varnimi rešitvami na področju informacijske tehnologije.

Svojo priložnost vidimo v znanju, ki povezuje globalni svet z lokalnim okoljem.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je usmerjeno v cilje, ki zagotavljajo visoko strokovno podporo pri razvoju, implementaciji, vzdrževanju in servisiranju rešitev s področja informacijske tehnologije.

S poslovnimi partnerji in odjemalci vzpostavljamo dolgoročne partnerske odnose

Primarno bomo delovali na razvoju in trženju lastnih rešitev s področja finančnega  poslovanja, podatkovnih skladišč in poslovne inteligence, kjer bomo uporabili naše bogato znanje, s poudarkom na kompetencah in referencah.

Za pridobitev novih poslovnih priložnosti in doseganje sinergičnih učinkov se bomo pri nastopu na trgu povezovali tudi z drugimi podjetji.

Prizadevali si bomo sodelovati pri implementaciji tujih rešitev, ob tem pa se bomo učili in iskali niše za dodatne storitve ali določene zaključene module.

Med temi ponudniki iščemo najustreznejšega strateškega partnerja za ekskluzivno zastopanje in podporo njegovih izdelkov in storitev na tržišču Slovenije ali tudi na širšem območju.

Odjemalcem bomo nudili tudi storitve svetovanja s področja bančne tehnologije, projektnega vodenja, razvoja programske opreme, administracije podatkovnih baz in sistemske administracije.

Najpomembnejše nam je zadovoljstvo odjemalcev in varnost informacij

V ta namen smo s formalnim obnavljanjem certifikatov vodenja kakovosti in varovanja informacij, kakor tudi vsebinsko zavezani standardom ISO 9001 in ISO/IEC 27001.

NAŠE VREDNOTE

TRADICIJA

Informacijske rešitve razvijamo že od leta 1990. Konstantne spremembe niso spremenile naše tradicije, vendar so naš izziv in nam prinašajo nove priložnosti.

ZNANJE

Vir našega znanja so izkušeni strokovnjaki z željo doseči meje novih tehnologij.

KAKOVOST

Razvijamo. Spreminjamo. Popravljamo. Vendar vsak dan izboljšujemo, da lahko svojim strankam ponudimo najboljše storitve.

INFORMACIJSKA VARNOST

Z ohranjanjem zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij ter z zagotavljanjem varnega in neprekinjenega poslovanja v skladu s poslovnimi zahtevami vzdržujemo ustrezen nivo informacijske varnosti.

ZAUPANJE

Lahko vam obljubimo visoke osebne standarde in poslovno etiko. Med obstoječimi strankami smo prepoznani kot zaupanja vreden partner. 

STRATEŠKE USMERITVE
 • Informacijski inženiring in razvoj celovitih integralnih informacijskih rešitev na zahtevo, za področje bančništva, financ in notranje revizije.
 • Načrtovanje in izgradnja podatkovnih skladišč, izvajanje analiz in poročanje s pomočjo orodij poslovne inteligence.
 • Razvoj in integracija rešitev za področje planiranja obsega poslovanja in finančno planiranje.
 • Lokalizacija in implementacija globalnih IT rešitev v okolje naročnika.
 • Uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij, razvoj mobilnih aplikacij in rešitev po meri uporabnika.
 • Svetovanje in prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, specializacija na področju bančnih in finančnih rešitev.
 • Vzdrževanje in diagnostika delovanja informacijskih rešitev s sodobno organizirano podporo uporabnikom 24/7.
ZAKAJ IZBRATI NAS?
 • 30+ let strokovnih izkušenj in znanja na področju bančnih in finančnih IT rešitev.
 • Profesionalna tehnična in strokovna podpora uporabnikom.
 • Izkušnje na področju implementacije tehnično zahtevnih IT projektov.
 • Izpeljava projektov v dogovorjenem časovnem roku in proračunu.
 • Visoka kvaliteta opravljenih storitev in implementiranih rešitev.
 • Razvoj rešitev z najnovejšimi tehnologijami.
 • Uporaba sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in varovanja informacij ISO/IEC 27001.
 • Partnerstvo in certifikati vodilnih podjetij v IT industriji (Oracle).