Moč informacij in odgovori na vprašanja vodstva

 

Poslovno obveščanje Oracle BI

Dosedanje izkušnje kažejo, da podjetja, kljub stalnemu vlaganju v sisteme za poslovno obveščanje, pogosto še vedno nimajo pravih in glavnih informacij za hitro in učinkovito odločanje. Orodja so bodisi prezahtevna za uporabo ali upravljanje ter performančno ne sledijo povečanemu številu informacij o poslovanju.

Orodje Oracle BI je zasnovano tako, da sledi novim trendom uporabniških zahtev po razumljivem in integriranem naboru analitičnih orodij. Z Oracle BI orodjem združimo podatke iz različnih virov v enoten organizacijski podatkovni model, ki omogoča analizo stanja in pregled nad poslovanjem podjetja.  Rešitev zagotavlja  pripravo poglobljenih analiz poslovanja s katerimi lahko odgovorimo na vsa vprašanja vodstva, kajti le tako lahko podjetje pravočasno prilagodi strategijo poslovanja in svojo nadaljnjo pot.

Prednosti uporabe

Poenostavitev in standardizacija poročanja na enotni platformi

Centralizacija podatkov in metrik za celovito predstavitev podatkov poslovanja podjetja

Dostop do podatkov od kjerkoli in kadarkoli, tudi preko mobilnih naprav

 

Možnost povezave na različne vire podatkov in priprava podrobnih analiz

 

Lastnosti uporabe Oracle BI orodja

 

Vizualizacija podatkov

  • Pregleden prikaz podatkov za hiter pregled in lažje odločanje
  • Povečanje produktivnosti, pravi podatki na pravem mestu
  • "Povleci in spusti" funkcionalnost
  • Personalizacija poročil in nastavite poročanja

Mobilnost pri nadzoru

  • Možnost izdelave interaktivne mobilne aplikacije za poročanje
  • Pregled podatkov na daljavo
  • Prilagoditev aplikacije glede na napravo

Self service

  • Uporaba sistema poročanja je mogoča že z osnovnim izobraževanjem zaposlenih
  • Možnosti uporabe lastnih virov podatkov in priprava podrobnejših poročil
  • Združevanje podatkov iz različnih poslovnih enot/podružnic in podroben pregled