Zanesljive in napredne core rešitve za bančne in finančne inštitucije

Stopite v stik z nami

Bančne in finančne core rešitve

Bančne in finančne core rešitve so oblikovane z namenom aplikativne podpore v transakcijskem delu poslovanja finančnih institucij in podpirajo celotni proces poslovanja s pravnimi in fizičnimi osebami.

Odlikuje jih modularna zasnova, ki omogoča, da s posameznimi deli celovito pokrije skoraj vsa področja finančnega poslovanja. Omogočajo aplikativno vodenje posameznih aktivnih in pasivnih poslov, faktoring poslov ter zadovoljujejo potrebe po internem in zakonskem poročanju regulatornim institucijam. Prilagojene so modernemu poslovanju in omogočajo neprekinjeno delovanje v režimu 24/7.

Bančne rešitve

Bančne rešitve so narejene z namenom aplikativne podpore v transakcijskem delu poslovanja finančnih institucij, predvsem bank in hranilnic.

Podpirajo proces poslovanja s pravnimi in fizičnimi osebami.

Faktoring rešitve

Odlična rešitev za področje, ki pokriva širok spekter mednarodnih faktoring konceptov. Zagotavlja učinkovit zajem podatkov, podporo pri poslovanju vseh tipov faktoringa, nadzor nad poslovnimi procesi, učinkovito obvladovanje dolžnikov in tveganj.