Reference

Naše stranke opravljajo svoje poslovanje na naslednjih področjih:

Bančništvo

Faktoring

Finančne storitve

Zdravstvo

Izobraževanje

Vojaška obramba

Železniški transport

Trgovina na drobno

Upravljanje človeških virov

Avtomoto

Javna uprava