VAŠ PARTNER PRI POMEMBNIH ODLOČITVAH

 

Svetovanje

V skoraj 30 letih našega delovanja smo si nabrali veliko izkušenj iz vodenja in implementacij projektov na področju informacijske tehnologije. Naši zaposleni so strokovnjaki za pripravo in izvedbo celovitih informacijskih rešitev na različnih področjih. Glede na vaše potrebe oblikujemo obseg svetovanja in vam pomagamo pri realizaciji zastavljenih ciljev projekta.

 

V okviru svetovanja vam nudimo naslednje storitve:

 • razvoj rešitev
 • implementacija rešitev
 • vzdrževanje rešitev
 • sodelovanje na projektih naročnikov (outsurcing, insourcing)
 • drugo svetovanje, ki je oblikovano po meri naročnika

ODLIČNI  SMO V NASLEDNJIH VSEBINAH:

 

VSEBINA POSLOVANJA BANK IN FINANČNIH INSTITUCIJ

Poznamo osnovne poslovne procese banke in njihovo medsebojno povezanost. Pokrivamo vsebino vseh bančnih produktov, analitičnega CRM, finančnega regulatornega in internega poročanja v bankah.

Visoko usposobljeni svetovalci obvladujejo znanja za:

 • oblikovanje optimalnih uporabniških zahtev,
 • popis in definiranje poslovni procesov,
 • pripravo sistemskih analiz,
 • izdelavo funkcijskih specifikacij,
 • pripravo testnih scenarijev,
 • izvajanje testiranj aplikativne programske opreme,
 • izvajanje izobraževanj,
 • svetovanje končnim uporabnikom.

RAZVOJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Imamo potrebna znanja za:

 • razvoj programskih rešitev s sodobnimi tehnologijami in standardnimi pristopi;
 • razvoj transakcijskih in visoko razpoložljivih sistemov z različnimi orodji;
 • migracija podatkov med različnimi podatkovnimi bazami;
 • avtomatska izmenjava podatkov med sistemi;
 • modeliranje in izgradnja podatkovnih skladišč;
 • razvoj aplikacij v oblaku;
 • razvoj spletnih aplikacij;
 • postavitev razvojnih in aplikativnih okolij;
 • postavitev in vzdrževanje sistemskih okolij.

 

IZVEDBA CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SERVISA NA IT PODROČJIH

 • razvojna orodja: Oracle jDeveloper (ADF), Oracle Warehouse Builder (OWB), Oracle Data Integrator (ODI), Oracle APEX, Oracle Analytic Workspace Manager, Oracle BI, Oracle BI Publisher, Docker, Visual Studio (.Net, Asp.Net), SQL Developer, iReport, InfoMaker
 • spletne tehnologije: HTML, CSS, Javascript, JSF, Prime Faces, AngularJS, spletne storitve REST in SOAP
 • delo s podatkovnimi bazami: Oracle, PostgreSQL
 • aplikacijski strežniki: Oracle Weblogic Server, Node.js, JBoss, WildFly

METODOLOGIJE IN STANDARDI

Svoja specializirana znanja združujemo z znanji vodenja projektov, poznavanjem zakonodaje, standardov kakovosti, varnosti in obvladovanji tveganj.

Pooblaščeni prodajalec Oracle programske opreme

 

Že vrsto let smo pooblaščeni partner za prodajo in integracijo Oracle programske opreme:

Database, Weblogic Server, Glassfish, Data Integrator, Apex, jDeveloper (ADF), Warehouse Builder (OWB), Analytics Server (OAS, ex.Business Intelligence), Analytics Publisher (ex. BI Publisher),

Flexcube, Banking Payments, Financial Services Analytical Applications (OFSAA),...

Naročniku pomagamo izbrati Oracle produkt, ki najbolj ustreza njegovim trenutnim potrebam.

V celovito ponudbo opreme vključimo tudi implementacijo izbranega Oracle produkta v naročnikovo okolje.