ODLIČNA REŠITEV ZA VODENJE FAKTORING POSLOV

 

VODENJE FAKTORING POSLOV Z REŠITVIJO EF3

Rešitev ef3 za faktoring poslovanje je standardna programska oprema z vsemi prednostmi naročniku prilagojene in prilagodljive rešitve na številnih ravneh. Njeni aplikaciji ef3premium in ef3basic, olajšujejo nadzor nad poslovnimi procesi vseh tipov faktoringa, hkrati pa tudi omogočajo učinkovito obvladovanje dolžnikov in tveganja.


Rešitev nudi učinkovite in varne obdelave podatkov in ustreza mednarodnim faktoring standardom.
Nenehno posodabljanje zagotavlja, da je njena uporaba v koraku s časom glede na pravne predpise in brezhibna pri poslovanju s strankami. Prepričljiva podpora, uveljavljeni projektni management in vnaprej predvidljivi pogled na spremembe trga, oblikuje profil podjetja efcom kot visoko učinkovitega programskega distributerja.


Dodatni moduli in vmesniki širijo funkcionalnost rešitve glede na potrebe naročnika. Analiza tveganj in izkaz poslovnega izida koristita navedene funkcionalnosti, kot tudi pregled nad dolžniki. Z ef3premium boste razširili vaš odnos s strankami.

Prednosti rešitve

Najučinkovitejša faktoring rešitev na evropskem trgu.

Priznana rešitev za več vrst mednarodnega faktoring poslovanja.

Uporabniku prijazna rešitev za vsakodnevno uporabo.

Hiter odziv glede na potrebe trga.

Učinkovito upravljanje s tveganji.

Prilagodljivost procesov vodenja.

 

Sledljivost transakcij in arhiviranje podatkov.

Več nivojev varnosti in avtorizacije.

 

Podpora za različne tipe faktoring poslovanja

 

Popolni faktoring
Domači faktoring
Izvozno-uvozni faktoring
Obratni faktoring in financiranje dobavne verige
Agentski faktoring
Faktoring z regresno in brez regresne pravice
Faktoring plačljiv po dospelosti terjatev
Revolving faktoring