Rešitev za procese upravljanja s storitvami

 

 

IRIS je spletna rešitev za upravljanje zahtevkov, incidentov in projektov ter pokriva celoten proces reševanja oz. razvoja, vključno s komunikacijo interne ekipe in komunikacijo s stranko oz. naročnikom.

Rešitev omogoča, da se vsa elektronska sporočila o zahtevkih, ki jih stranke ali uporabniki storitev pošiljajo in prijavljajo kot reklamacije, napake, vprašanja za pomoč pri uporabi ali kot nova povpraševanja, nov razvoj,….  zajemajo, obravnavajo in vodijo na skupnem centralnem mestu.

Vsak prejeti zahtevek dobi enolično številko ter se avtomatsko razvrsti in posreduje dalje v obravnavo in reševanje v ustrezno področje. Vsakemu zahtevku se glede na postavljena pravila dodeli odgovorno in zadolženo osebo, ki bo prevzela zahtevek v reševanje. V nadaljevanju se osebe, ki za vsako fazo reševanja posameznega zahtevka sodelujejo v obravnavi, ustrezno spreminjajo.

Tekom obravnave zahtevka se beleži vsa komunikacija ter eskalacija na višje nivoje. Prav tako se centralno vodi pripadajoča dokumentacija, ki nastaja skozi proces obravnave zahtevka. Glede na prioriteto reševanja, dogovorjene SLA pogoje ali interne kazalnike uspešnosti, se avtomatsko izračunavajo odzivni časi in časi reševanja ter nastale zamude pri reševanju.

Rešitev zagotavlja s prednastavljeni pregledi in izpisi v realnem času hiter pregled nad spremljavo zahtevkov v različnih fazah reševanja in upravljanja vse od njihovega sprejema pa vse do zaključka obravnave.

IRIS deluje samostojno ali v povezavi z aplikacijo CRONOS, ki je namenjena evidentiranju ter pregledu prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu in razvrščanju porabe delovnega časa po različnih projektih, zahtevkih ter nalogah.

CENTRALIZIRANO IZVAJANJE Z MINIMALNO ADMINISTRACIJO

spletni uporabniški vmesnik za neodvisno uporabo kjerkoli in kadarkoli, namenjen katerikoli ekipi

celovito pokrit proces reševanja vključno z interno ter eksterno komunikacijo preko elektronskih sporočil 

avtomatsko razvrščanje prejete elektronske pošte ter obveščanje odgovornih in zadolženih oseb v realnem času

avtomatski izračun odzivnih časov in časov reševanja po definiranih časovnih rokih ali SLA določilih

večjezičnost menijev aplikacije z osnovnima jezikovnima različicama v slovenskem in angleškem jeziku

večja transperentnost z vodenjem dnevnikom sprememb in revizijskih sledi

Moduli

EVIDENCA ZAHTEVKOV PREKO E-POŠTE
 • avtomatski prevzem preko e-poštnega odjemalca
 • kategorizacija in označevanje zahtevkov
 • integriran vmesnik za pregled e-pošte
UPRAVLJANJE ZAHTEVKOV IN INCIDENTOV
 • proces odobravanja in definicija SLA zahtev
 • dodeljevanje nalog in spremljanje poteka
 • pregled in iskanje po različnih filtrih
 • transparentna interna in eksterna komunikacija
UPRAVLJANJE ZAHTEVKOV IN INCIDENTOV
 • proces odobravanja in definicija SLA zahtev
 • dodeljevanje nalog in spremljanje poteka
 • pregled in iskanje po različnih filtrih
 • transparentna interna in eksterna komunikacija
UPRAVLJANJE PROJEKTOV
 • proces odobravanja, analiza in razvoja
 • dodeljevanje nalog in spremljanje poteka
 • dodeljevanje opravil in opomniki v primeru prekoračite rokov
 • pregled in iskanje po različnih filtrih
 • transparentna interna in eksterna komunikacija
 • evidenca ponudb in proces potrditve s strani naročnika
 • opredelitev ponudb s finančnimi delilniki
 • zaključevanje projekta
POROČILA IN ANALIZE
 • oglasna deska s ključnimi kazalniki
 • statistika zahtevkov in incidentov
 • odzivni časi v povezavi z SLA zahtevami
 • pregled zahtevkov po naročniku
POROČILA IN ANALIZE
 • oglasna deska s ključnimi kazalniki
 • statistika zahtevkov in incidentov
 • odzivni časi v povezavi z SLA zahtevami
 • pregled zahtevkov po naročniku
FINANCE IN ADMINISTRACIJA
 • pregled ponudb in računov
 • nastavitve storitev, SLA in privzetih izvajalcev po naročnikih