Uspešno opravljena zunanja presoja skladnosti z ISO 9001 in ISO/IEC 27001

Osnovne poslovne potrebe v organizaciji ter naraščajoča pričakovanja in pritiske zainteresiranih strani okoli naše organizacije lažje uresničujemo ter dosegamo z uvedenimi mednarodnimi ISO standardi ISO 9001 in ISO/IEC 27001. Na letni ravni zato skrbimo za redno presojanje in obnavljanje pridobljenih certifikatov.

S tem, ko smo zahteve standardov vnesli v naše vsakdanje delovanje lahko potrdimo, da hitreje prepoznavamo nove obveznosti glede skladnosti, ki jih npr. za prožnejše delovanje finančnega sektorja prinaša nova regulativa o digitalni operativni odpornosti ter npr. prizadevanja za grajenje trajnostne strategije, ter lažje prepoznavamo s tem povezana tveganja in nove priložnosti.

Veseli nas, da vedno znova tudi presojevalci prepoznavajo naše aktivnosti in prizadevanja k nenehnemu izboljševanju.