Gora je pridobila mednarodni certifikat platinaste bonitetne odličnosti Dun & Bradstreet
29.10.2021

Izredno smo ponosni, da smo po mednarodno priznanih kriterijih poslovno analitične hiše Dun & Bradstreet dosegli nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji in si tako pridobili certifikat Platinaste bonitetne odličnosti

Že več kot 30 let si z visokimi poslovnimi standardi in poslovno etiko pridobivamo zaupanje naših strank. Pridobljeni certifikat nam je le še dodatno potrdilo, da nas tudi ugledne poslovno analitične hiše priznavajo kot najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi.

Predstavitev certifikata:

Platinasta bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje - med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Platinasta bonitetna odličnost je najvišja ocena in predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti Zlati AAA izkazujejo že tri leta zapored.