ŽE 30+ LET USPEŠNO PREMAGUJEMO IZZIVE

Več o prehojeni poti in kdo smo Gora

Razvijamo poslovne IT rešitve

Bančne in finančne rešitve

Bančne rešitve so oblikovane z namenom aplikativne podpore v transakcijskem delu poslovanja bank in podpirajo funkcionalnosti večine bančnih poslov. Posebej izpostavljamo funkcionalnost kreditiranja, ki podpira potrebne zahteve za delovanje kreditnih posrednikov ter funkcionalnosti za faktoring poslovanje.

Notranja revizija

Rešitev za izvajanje in vodenje notranje revizije, ki vključuje strateško in letno načrtovanje, izvajanje in vodenje revizijskih pregledov. Omogoča upravljanje z revizijskimi programi, podanimi ugotovitvami in danimi priporočili. V fazi načrtovanja vključuje izvedbo analize tveganj. Zajema tudi spremljavo izvedbe priporočil ter omogoča izdelavo različnih revizijskih poročil.

Poslovna analitika

Rešitve za poslovno obveščanje so sestavljene iz orodij, ki podatke, pridobljene iz različnih virov, optimalno uporabljajo za analiziranje, planiranje in poročanje. Podatke privedemo v podatkovno skladišče ali jih oblikujemo v namenska podatkovna področja, ki služijo posameznim oddelkom ali funckijam v podjetju kot so  kontroling, finance, marketing,...

 

Rešitve po meri

Razvijanje spletnih portalov in platform na zahtevo naročnikov, ki obravnavajo specifične zahteve na različnih področjih, kot so šport, zdravstvo, mediji, HRM, avtomoto,...

Svetovanje

Svetovanje je tista dodana vrednost, ki jo naši strokovnjaki prinesejo k vašim projektom. Pokrivamo številna poslovna področja in nudimo široko paleto svetovalnih storitev.

 

Garancija za vaš uspeh

30+ let strokovnih izkušenj in znanja na področju bančnih in finančnih IT rešitev. 

Profesionalna tehnična in strokovna podpora uporabnikom.

Izkušnje na področju implementacije tehnično zahtevnih IT projektov.

Izpeljava projektov v dogovorjenem časovnem roku in proračunu.

Visoka kvaliteta opravljenih storitev in implementiranih rešitev.

Razvoj rešitev z najnovejšimi tehnologijami.

 

Uporaba sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in varovanja informacij ISO/IEC 27001.

Partnerstvo in certifikati vodilnih podjetij v IT industriji (Oracle).