Oracle Solvency - Poročanje o sloventosti za zavarovalnice

Aplikacija iz področja finančnega poročanja (Oracle Financial Close and Reporting) je namenjena upravljanju tveganja, aktuarskih in finančnih podatkov za področje zavarovalništva ter regulativnemu poročanju Solvency II. V njej so zajeti sklopi kvartalnega in letnega regulativnega poročanja ter na letnem nivoju predstavljeni podatki namenjeni nadzornemu poročanju in javnemu razkritju informacij o poslovanju.

Glavne prednosti

Odprava napak in nekosistentnosti v QIS5 in QRT procesih

Znižanje stroškov za pripravo ustreznih poročil

Boljši pregled solventnosti zavarovalnice

 

Večja kontrola in transparentnost zaradi centralizacije, varnosti in sledljivosti delovnih procesov

 

Glavne značilnosti

 
  • Avtomatizirana kvartalna in letna poročila predpisana s strani EIOPA
  • Vključen izračun solventnosti zavarovalnice (SCR, MCR in ostali)
  • Konsolidacija vseh vrst podatkov iz različnih sistemov in podružnic zavarovalnice
  • Vključena poročila za QIS5 in naslednike (QRT)