Poslovna analitika

Podjetja se vsakodnevno srečujejo s težavo, kako povezati številne in raznolike vire podatkov v enotno oblikovane, uporabne in pravočasne informacije, kako najbolje planirati obseg poslovanja glede na razmere na trgu in kako čim bolj dobičkonosno upravljati z podjetjem. V Gori nudimo ustrezne rešitve in pokrivamo vsa področja z lastnimi in partnerskimi produkti podjetja Oracle.

Rešitve za poslovno obveščanje BI sestavljajo orodja (Oracle DWH, BI, CUBISS), ki dragocene podatke, pridobljene iz različnih virov, pripeljejo v podatkovno skladišče, podatke prečistijo in konsolidirajo na skupni, enotni nivo. Nad podatki se oblikujejo dimenzije, hierarhije in z njimi povezano globinjenje po podatkih, po katerih je mogoče podatke preko spletnega vmesnika pregledovati v obliki poročil in analiz.

Z aplikacijo Oracle Hyperion na centraliziran način omogočamo planiranje obsega poslovanja in finančno planiranje. Na enostaven način natančno vključujemo podatke transakcijskega poslovanja ter z globinjenjem omogočamo pregled na različnih nivojih. Rešitev na takšen način izboljšuje poslovna načrtovanja in predvidevanja. Ob upoštevanju tveganja in negotovosti omogoča postavljanje realnejših planov.

Aplikacija za upravljanje profitabilnosti (Oracle Profitability Management) zagotavlja neposreden vpogled v dejavnike stroškov, prihodkov in dobičkonosnosti. Omogoča sledljivost po nivojih, zagotavlja preglednost nad alokacijo posameznih podatkov ter ponuja uporabo različnih metod ocenjevanja.

Podatkovna skladišča Oracle DWH

Visoka zmogljivost in prilagodljivost podatkovnega skladišča.

Poslovno obveščanje Oracle BI

Priprava poročil in analiz še nikoli ni bila tako preprosta.

CUBISS – Centralno poročanje

Združuje vse ključne informacije o vedenju strank in trendih vašega poslovanja na enem mestu.

CUBISS – Rešitev za avtocentre

Koncept 360-stopinjski pogled vam omogoča večjo interakcijo z vašimi strankami.