Administracija Oracle produktov

Za vas strokovno izvajamo načrtovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov podatkovnih baz, aplikativnih strežnikov in drugih aplikacij na Oracle platformi.

Podporo nudimo z visoko usposobljenostjo naših strokovnjakov ter referenčnimi zgodbami, s katerimi smo pridobili specializacijo za področje Oracle podatkovnih baz, Oracle Business Intellligence in Oracle ADF.

V sodelovanju z naročnikom vzpostavimo način dela, ki je prilagojen naročnikovim željam in pričakovanjem. Kot izvajalec delo opravljamo na sami lokaciji ali oddaljeno, pri čemer je zagotovljena varnost oddaljenega dostopa in povezave.

S poznavanjem celotne sheme podatkovne baze izvajamo

 
 • načrtovanje, postavitev in izdelavo standardnih zahtev baz podatkov
 • instalacijo in nadgradnjo Oracle RDBMS ter licenčne programske opreme
 • izvajanje aktivnosti za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja podatkovnih baz
 • planiranje, koordiniranje in implementiranje varnostnih ukrepov za varovanje podatkovne baze
 • kreiranje, kontrola in spremljanje dostopnih pravic uporabnikov do baze
 • redno spremljanje in optimiziranje zmogljivosti podatkovnih baz
 • uvozi in izvozi podatkov ter vzdrževanje arhiviranih podatkov
 • kreiranje varnostnih kopij in obnovo podatkov
 • redna vzdrževanja, izvajanje dežurstev in odzivnost na incidente
 • tehnična svetovanja, pripravljanje tehnične dokumentacije ter načrtovanje opreme
 • instalacije dodatkov in posodobitev ter načrtovanje bodočih razširitev v skladu z naročnikovimi željami
 

Vzdrževanje in nadgradnje Oracle platforme obsega:

 • vzdrževanje  sistemov podatkovne baze Oracle: Oracle Database, Oracle RAC
 • vzdrževanje aplikativnih strežnikov Oracle: Oracle Application Server, Weblogic
 • vzdrževanje delovnega okolja Oracle: APEX

Kot partner podjetja Oracle Slovenija za naročnika opravimo posamezno ali celovito storitev prodaje licenc programske opreme Oracle, ki vključuje:

 • svetovanje pri nakupu za naročnika primerne programske opreme
 • posredovanje pri nakupu licenc programske opreme
 • fizična implementacija programske opreme v okolje naročnika
 • izvajanje nadgradenj, varnostnih in drugih popravkov programske opreme