Zaveza h kakovosti, zadovoljstvu odjemalcev in varnosti informacij ostaja še naprej trdna
26.11.2021

Našo zavezo h kakovosti, zadovoljstvu odjemalcev, aktivnemu upravljanju varnosti informacijskih sistemov in ključnih poslovnih informacij, obenem pa tudi k nenehnemu izboljševanju delovanja naše organizacije potrjujemo tudi z uspešno zaključenima letnima presojama standardov ISO9001 in ISO/IEC27001 , ki ju je v izvedel SIQ,  Slovenski institut za kakovost in meroslovje.