Vzpostavljen je sistem podatkovne analitike v javni upravi Skrinja 2.0.
16.11.2020

Državni organi od konca avgusta 2020 dalje že lahko uporabljajo sistem podatkovnega skladišča in poslovne inteligence v javni upravi imenovan Skrinja. Skrinja je zasnovana kot horizontalna platforma, ki bo sčasoma vključevala vse več virov, prvi podatkovni vir pa se nanaša na sistem plač javnega sektorja (ISPAP), katerega skrbnik je Direktorat za javni sektor Ministrstva za javno upravo.

Vizija uporabe Skrinje v javni upravi vključuje pridobivanje podatkov v realnem času, avtomatizacijo analiz in poročil ter napovedno analitiko za pripravo različnih scenarijev, tako za potrebe strateškega načrtovanja kot tudi za operativno raven.

Več o projektu:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/vzpostavitev-podatkovnega-skladisca-in-sistema-poslovne-analitike-skrinja-2-0/

in

https://www.gov.si/novice/2020-10-02-vzpostavljen-je-sistem-skrinja-poslovna-inteligenca-v-drzavni-upravi/

Zadovoljni smo ob doseženem mejniku in ponosni, da smo del tako pomembne transformacije v javni upravi.