Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike - SKRINJA 2.0
14.01.2019

Vrednost podatkov je vse večja in njihova uporaba pri sprejemanju pravih odločitev je neprecenljiva.

Tudi Ministrstvo za javno upravo se je lotilo postavitve sistema podatkovne analitike kot horizontalne storitve na Državnem računalniškem oblaku za državno upravo s ciljem, da z analitičnimi orodji hitreje, lažje, bolj racionalno in objektivno pridejo do informacij, ki jih državni organi potrebujejo pri vsakodnevnem odločanju.

Del širše implementacijske ekipe t.i. projekta Skrinja 2.0 so tudi strokovnjaki iz podjetja Gora. S številnimi izkušnjami lahko potrdimo izjavo ministrstva tudi mi: »Preudarne odločitve na podlagi podatkov? Da, vsekakor!«

Več o projektu:

http://www.mju.gov.si/si/o_ministrstvu/projekti_mju/projekti_sofinancirani_iz_eu_sredstev/vzpostavitev_podatkovnega_skladisca_in_sistema_poslovne_analitike_skrinja_20/