Pridobljen standard ISO/IEC 27001
11.01.2019

Poslovni uspeh je bistveno odvisen od pravilnih, kvalitetnih, pravočasnih in dostopnih informacij. Informacije za nas predstavljajo poslovno sredstvo in posebno vrednost, zato jih je potrebno ustrezno varovati. Z ohranjanjem zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij ter z zagotavljanjem varnega in neprekinjenega poslovanja v skladu s poslovnimi zahtevami vzdržujemo ustrezen nivo informacijske varnosti.

Svojim strankam z letom 2019 nudimo še višji novo naših storitev, saj smo mednarodnemu standardu za vodenje kakovosti pridružili še standard za vodenje varovanja informacij  ISO/IEC 27001.