Prenova aplikacije za notranjo revizijo iAudit
07.01.2022

Programska rešitev iAudit je že od prvega dne zasnovana od revizorjev za revizorje, da bi izboljšala njihovo uspešnost in digitalno podprla operacije revizijskega procesa, omogočila centralizacijo in preglednost zajetih podatkov ter s tem razširila operativni  vpogled delovanja notranje revizije in nadzor poslovanja podjetja.

Rešitev vključuje načela mednarodnega standarda za notranje revidiranje in podpira vse glavne procese in podprocese dela notranje revizije, vključno s strateškim in letnim načrtovanjem, pripravo, izvajanjem ter poročanjem revizijskih pregledov. Omogoča celovito upravljanje revizijskih programov, ugotovitev in spremljavo danih priporočil.

Z zadnjo tehnološko prenovo konec leta 2021 tudi uspešno vključuje najnovejše trende na področju Java programske opreme. Prenova po novem prinaša tudi vsebinske spremembe, ki omogočajo, da začnejo notranji revizorji aplikativno podporo sprva uporabljati le na posameznem vsebinskem področju (običajno pri vodenju priporočil in avtomatskem spremljanju statusov priporočil) in uporabo šele postopoma razširijo na celotno funkcionalnost.