Obnovitvena presoja ISO 9001:2008
25.09.2013

Sporočamo, da je Gora d.o.o., Ljubljana v izvedeni zunanji presoji dobila potrditev s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, da ustrezno izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2008.

Pri presoji je bil ugotovljen stalen napredek pri izboljšavah. Med pozitivnimi ugotovitvami, ki so bile podane s strani zunanjega presojevalca, nam je v veliko zadovoljstvo podana ugotovitev, da razvijamo sistem vodenja kakovosti v prepoznanju vloge organizacije kot »Ponudnika IT storitev«.