Obnovitvena presoja ISO 9001:2008
07.10.2014

Obnovitvena presoja Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, ocenjevanje sistema vodenja, ki je potekala 16.9.2014 je ugotovila, da Gora d.o.o., izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008.

Ocenjujemo, da nam pozitivne ugotovitve presoje koristijo pri ohranjanju mesta med vodilnimi slovenskimi podjetji na področju informacijske tehnologije.