Obeležili smo 25. letnico obstoja in delovanaja
23.10.2015

V družbi poslovnih partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Nemčije, sodelavcev ter prijateljev smo obeležili 25. letnico obstoja in delovanja.

V veliki dvorani Hotela Plaza je zbrane uvodoma nagovorila pomočnica direktorja Jasna Faletič in v nadaljevanju generalni direktor Miro Stefanišin.

Predstavila sta nekatere mejnike v delovanju podjetja in ključne dosežke pri lastnem razvoju produktov in uspešno izpeljanih projektih.

  

Med povedanim je bil izpostavljen tudi napredek, bliskovit razvoj novih tehnologij ter spremembe v naši družbi. Te so v vsem času obstoja podjetja krepile naše ključne kompetence: TRADICIJO, ZNANJE, KAKOVOST in ZAUPANJE, ki so hkrati prava popotnica za naše nove poslovne izzive.

Med govorci je bil tudi direktor nemškega podjetja efcom gmbh g. Arnulf Romann, ki je predstavil partnersko sodelovanje z Goro. Poudaril je kvalitete, ki jih je prepoznal in zaradi katerih se  partnerstvo z Goro širi in krepi.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za vse lepe misli, pohvale in želje izrečene ob tem jubileju.