Nova spletna aplikacija za upravljenje naročnin
09.12.2020

Za švicarskega partnerja Debitoris AG smo po naročilu razvili in uspešno lansirali novo podporo namenjeno upravljanju naročnikov spletne aplikacije PRAXSYS in spletne platforme ASANO. Nova podpora je s programskimi vmesniki povezana z obema dotičnima aplikacijama, s čimer je omogočena povezava med vsemi tremi aplikacijami v realnem času.

Z namenom, da se olajša delo administracije, smo razvili visoko avtomatizirano podporo, ki omogoča avtomatske prenose podatkov o naročnikih in naročninah, avtomatsko izdajanje računov in opominov, povezavo s plačniškim sistemom, uvoze plačil z nalaganjem bančnih prometnih izpiskov, izvoz v knjigovodski sistem in sistem za pomoč uporabnikom za transparentno in organizirano komunikacijo z naročniki.

Že v prvem mesecu lansiranja aplikacije se je administrativno delo naročnika izredno olajšalo in s tem sprostilo resurse za delo na drugih poslovnih procesih.