Nadaljevanje IT razvoja na Ministrstvu za obrambo RS
18.04.2016

Izpolnjevanje visokih tehnoloških zahtev in dosedanji referenčni projekti so zagotovili pridobitev posla na Ministrstvu za obrambo RS. Ekipa strokovnjakov z izkušnjami v orodjih Oracle BI in Apex bo v naslednjih dveh letih sodelovala pri nadaljnjem razvoju informacijskega sistema SUE.