Izdelan 2. sklop funkcionalnosti jOMEGA
12.11.2012

Gora je skladno s pogodbo s Poštno banko Slovenije izdelala 2. Sklop podpore Core bančništva, ki vključuje avista račune občanov - Multivalutni račun z vodenjem limitov in hranilne vloge.

Instalacija podpore v test omogoča banki pregled funkcionalnosti ter izvedbo parametrizacije sistema, ki je v veliki meri v upravljanju banke. Istočasno je Gora že pričela s pripravo postopkov migracije podatkov iz starega sistema na novo jOmego, ki je planirana koncem leta 2013.