Dodajamo vrednost vašim podatkom o poslovanju z Oracle Business Intelligence
31.08.2015

Vse več vodstev podjetij se zaveda vrednosti velike količine zbranih podatkov, ki jih beležijo vsak dan o svojih strankah, proizvedenih produktih, prodanih artiklih, opravljenih storitvah, izdanih računih ali finančnih podatkov na podlagi izdanih in plačanih računov, denarnih sredstev,… Srečujejo se s situacijo, da se ti podatki v veliki večini vodijo v več različnih, predvsem ločenih in nepovezanih sistemih, ki ne omogočajo skupne osnove proizvodnji, prodaji, marketingu, finančni ali kontroling službi. Priprava skupnih pregledov o poslovanju je lahko časovno zelo dolgotrajna, vse naknadne spremembe in odstopanja, ki se dogajajo pa se odražajo v poročilih z velikim zamikom.

Z rešitvijo Oracle Business Intelligence vse zbrane podatke uredimo in povežemo s skupnimi imenovalci v podatkovnem skladišču in na ta način postanejo dostopni poslovnim uporabnikom z novo uporabno vrednostjo. Celotno dogajanje o poslovanju se beleži na dnevnem nivoju, vodstvo ali analitiki, ki samostojno uporabljajo in analizirajo podatke imajo na razpolago vse pretekle in tekoče podatke, ki jih potrebujejo za nadaljnje odločanje. Posebej priredimo vsebine glede na potrebe in zahteve oddelkov v podjetju. Poročila se lahko pripravljajo tudi avtomatsko in vsak dan se tako lahko začne s pregledom dejanske poslovne situacije. Avtomatsko alarmiranje in obveščanje pa zagotavlja, da sistem sam opozarja na odstopanja, ki se pojavljajo.

Že osem let smo specializirani ponudnik na področju poslovnega poročanja in razvijamo rešitve na željo in potrebe posameznega naročnika. Svojo strokovnost smo nadgradili s specializacijo za Oracle BI 11g ter referenčnimi posli v bančništvu, gospodarstvu in javni upravi.