Projekt uvedbe poročevalskega sistema nad DWH na DBS d.d.
06.01.2012

Gora je pričela s projektom uvedbe poročevalskega sistema, ki bo zgrajen na že uvedenem podatkovnem skladišču (DWH) na Deželni Banki Slovenije d.d. Projekt je v fazi analize potrebnih prilagoditev podatkovnega modela in parametrizacije.